خانه / مهد کودک / مهدکودک فرشته ها واقع در شهرستان تربت جام

مهدکودک فرشته ها واقع در شهرستان تربت جام

مهدکودک فرشته ها واقع در شهرستان تربت جام

مهدکودک فرشته ها

مهدکودک فرشته ها

باسلام واحترام خدمت خانواده بزرگ فرشته ها

مهدکودک فرشته ها

طاعات وعبادت شماعزیزان قبول حق

،امیدوارم دعاگوی ماباشیددراین ماه رحمت خدا…

سال تحصیلی که گذشت یکی ازبهترین سالهای کاری من در۱۳سال کاریم بود

تمام مابه تک تک فرشته های زیبا ودوست داشتنی عادت کردیم وانهاراهمانندپاره تن خود دوست داشتیم وداریم😍😍

فرشته های قشنگ مهدفرشته ها همه و همه شما برای ما خاطره ای خوب وبه یادماندنی شدید الهی هرجاهستید

شادباشیدوخنده هایتان از ته ته دلتان باشد.

مهدکودک فرشته ها
💕💕💕💕💕💕💕

براستی که درکنار شما فرشته های معصوم ودوست داشتنی لذت بخش است طوری که گذرزمان به سختی حس میشد.

انگارهمین دیروزبودکه همه ما درگیر تدارکات جشن اول سال این فرشته هابودیم و دغدغه این را داشتیم که👇👇👇👇😔

ایا میشود امسال هم بدون هیچ مشکلی به پایان برسد؟؟؟

مهدکودک فرشته ها

به لطف خدای بزرگ ومهربانم وباهمکاری شمااولیافهیم و قدردان وکادر خوب وتوانمندمهدکودک این فکرها و دغدغه به اتمام

رسید…

ماسعی کردیم ازلحظه ورود وتازمان خروج عزیزانتان شماهمراه انهاباشید.

بادیدن عکس های خوب وجذاب این وروجکهای زیبا ودوست داشتنی همانندما لذت ببریدودرجریان روندکاری مادرتمام ساعات

روزباشید.

وخوشحالم ازاینکه در روزهای پایانی سال تحصیلی همه شما رابالب خندان میبینم واین یکی از آرزوهای من بود درشروع سال

تحصیلی ۹۶-۹۷💕💕💕

📢📢📢📢

مهدکودک فرشته هامهدکودک فرشته ها
تعداد نواموزان عزیزدراین سال تحصیلی تعداد ۱۲۵ فرشته زیبا و دوست داشتنی دردوطبقه بود.

امیدوارم درسال آینده شاهد فضای بزرگتر و زیباتر و شیکتر باشید.
👇👇👇👇
ثبت نام فرشته های عزیز سال پیش رو رامدیون شمااولیاعزیز وقدردان می باشیم خداراشاکریم که مبلغانی همانند

شما اولیا فهیم و قدر دان داریم.

مهدکودک فرشته ها

سپاسگزاریم بابت تمامی همکاری شمااولیافهیم وقدردان برای تمامی پیام های زیباتون.

یک دنیاسپاسگزارم

عرفانیان

مهدکودک فرشته ها مهدکودک فرشته ها

مهدکودک فرشته ها

مهدوپیش دبستانی فرشته ها

((مهدپویاوخلاق ))

باکادری مجرب ودلسوز

دردوطبقه مجزاوبزرگ باجدیدترین امکانات وتجهیزات
در سومین سال تاسیس
دردوشیفت( صبح وبعدازظهر)
ثبت نام سال جدید را اغازکرده ایم

آدرس:
خراسان رضوی تربت جام
بیست متری وحدت اسلامی۷

سمت راست جنب آژانس ولایت

موسس :عرفانیان

شماره تماس:۵۲۵۳۲۳۶۵
۰۹۳۰۵۶۵۴۵۵۹

مهدکودک فرشته ها

مهدوپیش دبستانی فرشته ها

((مهدپویاوخلاق ))

باکادری مجرب ودلسوز
دردوطبقه مجزاوبزرگ باجدیدترین امکانات وتجهیزات
دردوشیفت( صبح وبعدازظهر)

آدرس:
خراسان رضوی تربت جام
بیست متری وحدت اسلامی۷

سمت راست جنب آژانس ولایت

موسس :عرفانیان

شماره تماس:۵۲۵۳۲۳۶۵
۰۹۳۰۵۶۵۴۵۵۹

…………………………

مهدوپیش دبستانی فرشته ها
((تربت جام ))
دردوطبقه مجزاوبزرگ باجدیدترین امکانات
دردوشیفت

آدرس: بیست متری وحدت اسلامی۷جنب آژانس ولایت

موسس :عرفانیان

شماره تماس:۵۲۵۳۲۳۶۵
۰۹۳۰۵۶۵۴۵۵۹

برای پیدا کردن همکاران ما کلیک کنید لیست مهد کودک های تربت جام .