خانه / لوازم خانگی / لوازم خانگی ابراهیمی (لوازم آشپزخانه و ظروف مسی )

لوازم خانگی ابراهیمی (لوازم آشپزخانه و ظروف مسی )

لوازم خانگی ابراهیمی (لوازم آشپزخانه و ظروف مسی)

لوازم خانگی ابراهیمی

 

نمونه کارهای ما:

اولین نمونه :

سماورمسی

 

لوازم خانگی ابراهیمی

نمونه دوم :

کتری مسی

لوازم خانگی ابراهیمی

۳ : پارچ ولیوان وسینی ست مسی

لوازم خانگی ابراهیمی
۴ : سینی مسی دراندازه های مختلف

لوازم خانگی ابراهیمی

۵ : سرویس قابلمه رویی

لوازم خانگی ابراهیمی
۶ : دیزی سفالی

لوازم خانگی ابراهیمی
۷ : دیزی سنگی

لوازم خانگی ابراهیمی
۸ : سینی مسی کارشده

لوازم خانگی ابراهیمی
۹ : سینی مسی پایه دار کارشده

تصویر به زودی قرار داده میشود.

 

۱۰ : سرویس قلفت مسی

 

تصویر به زودی قرار داده میشود.

 

 

نمونه کارهای جدید :

۱۱ : کتری قوری مسی

لوازم خانگی ابراهیمی
۱۲ : جام مسی پایه دار

لوازم خانگی ابراهیمی
۱۳ : سینی مسی ساده

 

تصویر به زودی قرار داده میشود.

۱۴ : مایتابه مسی

لوازم خانگی ابراهیمی
۱۵ : شیرجوش مسی

لوازم خانگی ابراهیمی
۱۶ : چای جوش مسی

لوازم خانگی ابراهیمی

۱۷ : لیوان مسی

تصویر به زودی قرار داده میشود.

پارچ مسی

لوازم خانگی ابراهیمی

۱۸ : قهوه جوش مسی

 

تصویر به زودی قرار داده میشود.

 

۱۹ : قوری مسی ساده

لوازم خانگی ابراهیمی

۲۰ : قوری مسی کارشده

 

تصویر به زودی قرار داده میشود.

 

۲۱ : مایتابه مسی دودسته

 

تصویر به زودی قرار داده میشود.

 

۲۲ : انواع دیزی سنگی دراندازه های مختلف

لوازم خانگی ابراهیمی

۲۳ : سرویس قابلمه رویی

لوازم خانگی ابراهیمی

۲۴ : دیزی سفالی

تصویر به زودی قرار داده میشود.

۲۵ : دیزی سنگی

تصویر به زودی قرار داده میشود.

۲۶ : سینی مسی کارشده

تصویر به زودی قرار داده میشود.

۲۷ : سینی مسی پایه دار کارشده

تصویر به زودی قرار داده میشود.

۲۸ : سرویس قلفت مسی

تصویر به زودی قرار داده میشود.

۲۹ : کتری قوری مسی

تصویر به زودی قرار داده میشود.

۳۰ : جام مسی پایه دار

تصویر به زودی قرار داده میشود.

۳۱ : سینی مسی ساده

تصویر به زودی قرار داده میشود.

۳۲ : مایتابه مسی

تصویر به زودی قرار داده میشود.

۳۳ : شیرجوش مسی

تصویر به زودی قرار داده میشود.

۳۴ : چای جوش مسی

تصویر به زودی قرار داده میشود.

۳۵ : لیوان مسی

تصویر به زودی قرار داده میشود.

۳۶ : پارچ مسی

تصویر به زودی قرار داده میشود.

۳۷ : قهوه جوش مسی

تصویر به زودی قرار داده میشود.

۳۸ : قوری مسی ساده

تصویر به زودی قرار داده میشود.

۳۹ : قوری مسی کارشده

تصویر به زودی قرار داده میشود.

۴۰ : مایتابه مسی دودسته

تصویر به زودی قرار داده میشود.

جدید ترین کالاهای ما

۴۱ :  هاون برنجی

لوازم خانگی ابراهیمی

۴۲ :  پارچ مسی

لوازم خانگی ابراهیمی

۴۳ : آفتابه لگن قدیمی

تصویر به زودی قرار داده میشود.

۴۴ :  کاسه مسی

لوازم خانگی ابراهیمی

۴۵ :  قاشق چنگال مسی

لوازم خانگی ابراهیمی

۴۶ : مجمه قدیمی مسی

لوازم خانگی ابراهیمی

۴۷ : شیرینی خوری مسی

لوازم خانگی ابراهیمی

۴۸ : آجیل خوری مسی

تصویر به زودی قرار داده میشود.

۴۹ : قابلمه مسی

 

 

 

 

 

قلفت ها و مایتابه های مسی کیلویی ۷۵۰۰۰تومان بقیه اجناس مسی عددی اند

آدرس ما : تربت جام خیابان میرقوام الدین کوچه کاسبها لوازم خانگی ابراهیمی.

تلفن تماس : ۰۹۱۵۰۷۵۸۳۶۶-۰۹۳۸۶۹۹۸۷۹۰

 

برای پیدا کردن همکاران ما کلیک کنید.