خانه / دارویی / عسل طبیعی توسط زنبور چگونه تولید میشود؟

عسل طبیعی توسط زنبور چگونه تولید میشود؟

عسل طبیعی توسط زنبور چگونه تولید میشود؟

عسل

عسل

عسل محصولی میباشد که توسط زنبر عسل تولید میشود.

فرآیندی که زنبور طی میکند تا عسل تولید کند به این صورت است :

با جمع آوری  شهد گیاهان آغاز و سپس با ذخیره سازی آنها در محفظه های ۶ ظلعی اتمام میابد.

شهدی که توسط زنبور جمع آوری میشود دارای ۸۰% آب و انواع قندها میباشد.

همه گیاهان برای اینکه تولید مثل کنند به زنبور ها نیاز دارند.

عمل گرده افشانی در گیاهان بدین صورت است که گیاهان زنور عسل را بوسیله شهد خود جذب میکنند.

گیاه بعد از جذب زنبور گرده خود را به آنها انتقال میدهند تا وقتی زنبور بر روی گل دیگری نشست گرده انتقال داده شود.

وقتی زنبور علی به جمع آوری شهد گیاهان مشغول است ناخداگاه عمل گرده افشانی برای گیاهان را انجام میدهد.

مراحل تولید عسل توسط زنبور عسل

در کندو زنبور هایی که به نام زنبور کارگر شناخته میشوند زبانی دارند که به شکل خرطوم میباشد.

۱:این زنبور ها شهدی که درون گیاهان میباشد را از درون آن میمکند.

۲: بعد از مکش شهد از داخل گیاه آن را درون شکم دوم خود ذخیره میکنند.

۳: شهد با بزاقی و آنزیمی که داخل شکم زنبور است ترکیب میشود.

و بدین صورت عسل تولید میشود.

شکم دوم زنبور وظیفه این دارد که عسل را در خود ذخیره کند.

شکم اول برای این است که نیاز های غذایی خود را تامین کند.

شهدی که در شکم دوم زنبور میتواند ذخیره سازی شود حدود ۷۰mg است .

این وزن برابر است وزن یک زنبور بالغ ،برای بدست آوردن این مقدار شهد زنبور باید به ۱۰۰ یا ۱۵۰ گیاه یا گل سر بزند.

هنگامی که زنبور به کندوی خود برمیگردد شهدی که جمع آوری کرده را به زنبورهایی که داخل کدندو هستند تحویل میدهد.

اگر زنبور ها همه برای جمع آوری به سراغ گلها رفته باشند شهد جمع آوری شده را به صورت خام رها میکند. بعد از رها کردن

شهد بدست آمده به سراغ جمع آوری مجدد میرود.

زنبور هایی که داخل کندو فعالیت میکنند شهد را از زنبورهای کاگرگز به صورت دهانی دریافت میکنند و آنها را بزاق داخل معده

خود حل میکنند.

در این مرحله وقتی عملیات دهان به دهان شهد صورت گرفت و قندهایی که به صورت مرکب در شهد وجود دارد به قندی تبدیل

میشود که به ضورت ساده و بدون قند اضافی تولید میشود.

ساکارزی که در شهد میباشد بوسیله زنبور و از طریق ترشح آنزیمهای خاص به گلوکز تبدیل میکند .

وقتی ساکارز به گلوکز تبدیل میشود، زنبور ها بهتر آن را جذب بدن میکنند و در مقابل بیماریها ایمن تر میشوند.

 زنبور عسل چطور تغلیظ میشود؟

بدلیل اینکه زنبور به سرعت بال میزند آبی که در عسل موجود میباشد تبخیر میشود.

۱۸ درصد آبی که در بدن زنبور است با بال زدن پرسرعت زنبور تبخیر میشود.

نکته ای که خیلی جالب است اینست که زنبورها خواب نمیشوند.

اگر شبها در میان کندوها راه بروید و به صدای داخل کندو گوش کنید متوجه میشوید که آنها مشغول کار کردن هستند.

کاری که آنها انجام میدهند اینست که عملیات تبخیر را انجام میدهند یا عسل را دهان به دهان میکنند.

آخرین مرحله

در مرحله ی انتهایی ساخت محصول تولید شده  را در کندو یا محفظه هایی شش ضلعی قرار میدهد.

بعد از ذخیره سازی دور محفظه را با ماده ای به نام موم میبندد تا هوا به داخل ان نفوذ نکند.

بسته ماندن درهای محفظه عسل مادامی ادامه دارد که یا زنبوردار یا زنبور به سراغ آنها بروند.

اگر میبینید عسلی که در مناظق مرطوب تولید میکنید رقیقتر است دلیلش اینست که زنبورها توانایی تبخیر آب داخل

عسل را ندارند.

در مناطق کوهستانی به راحتی آب داخل انها تبخیر میشود.

دلیل اینکه عسلهای مناطق مختلف با هم فرق دارند همین است.

خیلی ها بر این باورند که عسل حاصل مدفوع زنبور است ولی این ادعا کاملا غلط است.

سیستم گوارش زنبور با سیستم مدفوع از هم کاملا جدا هستند و به هم ارتباطی ندارند.

زنبور هرگر داخل کندو خود مدفوع نمیکند.

همچنین ببینید

خاصیت نعنا

آیا میدانید خاصیت نعنا در درمان انواع بیماریها چیست؟

آیا میدانید خاصیت نعنا در درمان انواع بیماریها چیست؟ خاصیت نعنا گیاه نعناع با خواص …